Galeri F - Anugerah dan Pencapaian MBPJ / MBPJ Awards and Achievement

Galeri F - Anugerah dan Pencapaian MBPJ / MBPJ Awards and Achievement

Ini merupakan anugerah dan pencapaian Majlis Bandaraya Petaling Jaya dari tahun 1990 hingga 2011. Anugerah dan pencapaian ini serba sedikit memberikan sumbangan dan kejayaan kepada MBPJ supaya lebih bersemangat dan komited dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Antaranya ialah anugerah kualiti antara pihak berkuasa tempatan, anugerah inovasi perkhidmatan awam peringkat Negeri Selangor dan sebagainya.

 

These are the awards and achievements of Petaling Jaya City Council from 1990 to 2011. These awards and achievements give a little contribution and success to MBPJ to be more enthusiastic and committed in doing a job. Among them are quality awards between local authorities, public service innovation awards at the Selangor State level and so on.

Tinjauan
{{ ngFields[0].errorMsg }}
{{ ngFields[2].errorMsg }}

Pautan Kerjasama
 
Muzium Petaling Jaya
Jalan 10/7, Seksyen 10,
Taman Jaya, 46000 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel: +603 - 7954 8122
Fax: +603 - 7954 8133
Email: unitmuzium@mbpj.gov.my