GaleriI B - Majalah Terbitan Lama / Old Magazine Publications

GaleriI B - Majalah Terbitan Lama / Old Magazine Publications

Koleksi majalah terbitan lama dari unit rekod dan arkib Perpustakaan MPPJ. Inti pati majalah ini adalah berkaitan dengan Petaling Jaya di bawah seliaan Majlis Perbandaran Petaling Jaya pada ketika itu.

 

Collection of old magazine publications from the record and archive unit of MPPJ Library. The essence of this magazine is related to Petaling Jaya under the supervision of the Petaling Jaya Municipal Council at that time.

Tinjauan
{{ ngFields[0].errorMsg }}
{{ ngFields[2].errorMsg }}

Pautan Kerjasama
 
Muzium Petaling Jaya
Jalan 10/7, Seksyen 10,
Taman Jaya, 46000 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel: +603 - 7954 8122
Fax: +603 - 7954 8133
Email: unitmuzium@mbpj.gov.my