Galeri B - Surat Perisytiharan Taraf Bandaraya kepada Majlis Perbandaran Petaling Jaya / City Standard Declaration Letter to Petaling Jaya Municipal Council

Galeri B - Surat Perisytiharan Taraf Bandaraya kepada Majlis Perbandaran Petaling Jaya / City Standard Declaration Letter to Petaling Jaya Municipal Council

Pada 20 Jun 2006, Majlis Perbandaran Petaling Jaya telah dinaik taraf sebagai Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Surat pengisytiharan ini telah dikurniakan oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong Ke-12 Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail pada 26 Mei 2006.

Kini kawasan pentadbiran MBPJ berkeluasan 97.2 kilometer persegi, kian pesat membangun. Petaling Jaya mempunyai jumlah penduduk lebih 619,925 orang dan bilangan pegangan harta sebanyak 217,930. Petaling Jaya kini dikenali sebagai pusat pertumbuhan yang terunggul di Negeri Selangor.

 

On 20 June 2006, Petaling Jaya Municipal Council was upgraded as Petaling Jaya City Council. This declaration letter was given by His Majesty the 12th Yang Di-Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalullail on 26 May 2006.

Now, the MBPJ administrative area is 97.2 square kilometres is rapidly growing. Petaling Jaya has a total population of over 619,925 people and the number of property holding of 217,930. Petaling Jaya is now known as the leading growth centre in the State of Selangor.

Tinjauan
{{ ngFields[0].errorMsg }}
{{ ngFields[2].errorMsg }}

Pautan Kerjasama
 
Muzium Petaling Jaya
Jalan 10/7, Seksyen 10,
Taman Jaya, 46000 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel: +603 - 7954 8122
Fax: +603 - 7954 8133
Email: unitmuzium@mbpj.gov.my