Galeri B - Kerusi Majistret / Magistrate Chair

Galeri B - Kerusi Majistret / Magistrate Chair

Kerusi majistret ini ialah kerusi majistret yang pertama sejak penubuhan Mahkamah Majistret (Manusipal) Petaling Jaya. Majlis Perbandaran Petaling Jaya merupakan PBT pertama di Malaysia yang menubuhkan dan mempunyai Mahkamah Majistret Manusipalnya sendiri. Kerusi ini juga menjadi tempat untuk majistret mendengar pertuduhan, mendengar rayuan serta menjatuhkan hukuman kepada pesalah-pesalah kecil lalu lintas, bayaran cukai taksiran, dan sebagainya selaras dengan fungsi serta tanggungjawab Pihak Berkuasa Tempatan.

 

This magistrate chair is the first one since the establishment of the Petaling Jaya Magistrate Court (Municipal). Petaling Jaya Municipal Council is the first local authority in Malaysia to establish and has its own Municipal Magistrate Court. This chair is also a place for magistrates to hear charges, appeals as well as impose punishment on petty traffic offenders, payment of assessment tax, etc. in line with the functions and responsibilities of the Local Authority.

Tinjauan
{{ ngFields[0].errorMsg }}
{{ ngFields[2].errorMsg }}

Pautan Kerjasama
 
Muzium Petaling Jaya
Jalan 10/7, Seksyen 10,
Taman Jaya, 46000 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel: +603 - 7954 8122
Fax: +603 - 7954 8133
Email: unitmuzium@mbpj.gov.my