Galeri B - Jabatan Penguatkuasa MBPJ / MBPJ Enforcement Department

Galeri B - Jabatan Penguatkuasa MBPJ / MBPJ Enforcement Department

Unit Penguatkuasa telah ditubuhkan pada Ogos 1972. Unit ini pernah diletakkan di bawah pengawasan beberapa unit dan bahagian. Seiring kemajuan arus pemodenan Petaling Jaya, Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan telah diwujudkan bagi memperkasakan perlaksanaan dalam pelbagai aspek. Matlamat Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan menjadi sebuah organisasi penguatkuasaan terulung yang efisyen, berintegriti, dan berdisplin dalam melaksanakan tugas-tugas penguatkuasaan. Jabatan Penguatkuasa dan Keselamatan MBPJ mempunyai 5 bahagian utama, iaitu Bahagian Pengurusan, Bahagian Penguatkuasaan, Bahagian Operasi, Bahagian Logistik, & Bahagian Keselamatan.

 

The Enforcement Unit was established in August 1972. It was once placed under the supervision of several units and divisions. In line with the modernisation progress in Petaling Jaya, the Enforcement and Security Department has been established to strengthen implementation in various aspects. The goal of the Enforcement and Security Department is to be a leading enforcement organization that is efficient, with integrity, and disciplined in performing enforcement duties. The Enforcement and Security Department of MBPJ has five (5) main divisions, namely the Management Division, Enforcement Division, Operation Division, Logistic Division, & Security Division.

Tinjauan
{{ ngFields[0].errorMsg }}
{{ ngFields[2].errorMsg }}

Pautan Kerjasama
 
Muzium Petaling Jaya
Jalan 10/7, Seksyen 10,
Taman Jaya, 46000 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel: +603 - 7954 8122
Fax: +603 - 7954 8133
Email: unitmuzium@mbpj.gov.my