Galeri B - Datuk Bandar Petaling Jaya Sekarang / Today's Petaling Jaya Mayor

Galeri B - Datuk Bandar Petaling Jaya Sekarang / Today's Petaling Jaya Mayor

Mohamad Azhan bin Md. Amir merupakan Datuk Bandar Petaling Jaya yang ke-6. Beliau telah memulakan tugasnya bermula pada 21 Oktober 2021. Sebelum ini beliau ialah Timbalan Ketua Pengarah (Pengurusan Bencana), Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA). Antara fokus utama beliau adalah untuk seluruh komuniti yang mendiami Petaling Jaya mempunyai iltizam dan semangat dalam merealisasikan segala bentuk usaha menjayakan aspirasi Majlis Bandaraya Petaling Jaya yang akhirnya dapat mengekalkan kecemerlangan sebagai sebuah Bandaraya yang berdaya tahan dan dinamik.
 
Mohamad Azhan bin Md. Amir is the 6th Mayor of Petaling Jaya. He has commenced his duties starting on 21 October 2021. Previously he was the Deputy Director General (Disaster Management), National Disaster Management Agency (NADMA). Among his main focus is for the entire community living in Petaling Jaya to have the commitment and spirit in realizing all kinds of efforts to achieve the aspirations of the Petaling Jaya City Council which can ultimately maintain excellence as a resilient and dynamic City.
 
Tinjauan
{{ ngFields[0].errorMsg }}
{{ ngFields[2].errorMsg }}

Pautan Kerjasama
 
Muzium Petaling Jaya
Jalan 10/7, Seksyen 10,
Taman Jaya, 46000 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan
Tel: +603 - 7954 8122
Fax: +603 - 7954 8133
Email: unitmuzium@mbpj.gov.my